BELONGING

published OCT 2016

What’s it like being a fan, to unconditionally love a thing or person that is out of reach in your own life? Sincerity with a hint of amorousness that manifests onto a dream or fantasy. These teenagers explain what it’s like for them to be a true Justin Bieber fan. Their unprejudiced innocence gives them the ability to be open to each others spontaneity. Together they share a sense of belonging that is perhaps bigger than themselves.

Hoe is het om fan te zijn, om onvoorwaardelijk van iets te houden dat mijlenver van je leven af staat? Oprechtheid met een vleugje verliefdheid dat zich manifesteert op een droom of fantasie. Deze tieners vertellen hoe het voor hen is om fan te zijn van Justin Bieber. Hun onbevangen onschuld zorgt ervoor dat zij ontvankelijk zijn voor elkaars spontaniteit. Samen delen zij een groepsgevoel, wat wellicht groter is dan henzelf.

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2022