PLANNED Excursion: KING'S DAY ON MARKEN

APRIL 27, 2019

You definitely want to experience the King's Day celebration at Marken! On that day, the entire community is dressed in their Marker attire; the village is entirely devoted to it's traditional image. Join us and discover how the Markers honor the Royal Family.

 

On April 27, 2019 we will visit the former island together to experience how the authentic regional dress of Marken comes to life each year. The King's Day celebration is held by a tour with the Christian Music Association Juliana who lead the children from primary school De Rietlanden around the former island.

 

After the procession an aubade follows on the Kerkplein, where traditionally the Wilhelmus (the Dutch national anthem) is sung and mayor Luzette Kroon seals the national ribbon rain. The aubade takes approximately 30 minutes.

 

 

 

Day planning, April 27 2019:

  • 09.30 AM - gathering on the parking lot at Kruisbaakweg, Marken
  • 10.00 AM - start procession of Christian Music Association Juliana
  • 10.30 AM - Aubade on the Kerkplein
  • 11.00 AM / 11.30 AM - visit to the Marker museum (at own cost)
  • 12.30 AM - end

 

Participation in the excursion is free. Admission to the Marker museum is € 3,- and is free with your Museumkaart. Parking is at your own expense. Warning: park your car in the appropriate spaces and pay your parking ticket. Parking elsewhere on Marken requires a resident or visitors card intended for residents.

 

Afterwards, the King's Day celebration can be continued in community centre 'het Trefpunt'; a donation to the Orange Association is appreciated for this.

 

 

 

 

wanna join?

LEAVE YOUR contact details:

Sending...

Error, try again please

Sent, thank you

Number of persons:

Wat je absoluut een keer meegemaakt wilt hebben is de Koningsdag-viering op Marken. De hele gemeenschap is op die dag gekleed in hun Marker goed; het dorp staat volledig in het teken van haar traditionele imago. Kom ontdekken hoe de Markers het Koningshuis eren.

 

Op 27 April 2019 gaan we samen op bezoek op het voormalige eiland om te ervaren hoe de authentieke streekdracht van Marken jaarlijks opnieuw tot bloei komt. De Koningsdagviering wordt gehouden door een rondgang met de Christelijke Muziekvereniging Juliana die gevolgd wordt door de stoet schoolkinderen van basisschool de Rietlanden.

 

Na de optocht volgt er een aubade op het Kerkplein, waar traditioneel het Wilhelmus wordt gezongen en burgermeester Luzette Kroon de lintjesregen bezegeld. Het aubade duurt ongeveer 30 minuten.

 

Planning van ons bezoek, 27 april 2019

  • 09.30 uur - verzamelen op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg, Marken
  • 10.00 uur - start rondgang Christelijke Muziekvereniging Juliana
  • 10.30 uur - Aubade op het Kerkplein
  • 11.00 uur / 11.30 uur - bezoek aan het Marker museum (op eigen kosten)
  • 12.30 uur - einde

 

Deelname aan de excursie is gratis. De toegang van het Marker museum bedraagt € 3,- en is gratis toegankelijk met een museumjaarkaart. Parkeren is op eigen kosten. Waarschuwing: parkeer in de daarvoor bestemde vakken en betaal uw parkeerbewijs, elders op Marken parkeren vereist een bewoners- of bezoekerskaart, bestemd voor residenten.

 

Na afloop kan de Koningsdagviering worden voortgezet door deel te nemen aan de viering in buurthuis 'het Trefpunt'; daarvoor wordt een donatie aan de Oranjevereniging op prijs gesteld.

 

 

GA JE MEE?

vul je GEGEVENS IN:

Verzenden...

Fout; probeer opnieuw

Verzonden

Aantal personen:

PARKING AND PUBLIC TRANSPORT

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2018