>

episode

navigator

Community Dressing

EP.2 - MARKEN

published OCT 2017

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. As a researcher, I will look through the regional costumes to define the state of contemporary fashion consumption. By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, I hope to be able to offer a glance at the costumes compared to today's fashion system. That's why I'm going to interview experts, craftsmen and wearers to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

The underlying purpose of the documentary series is to investigate questions that have recently been at stake about fashion. Questions like: What is fashion? What is the meaning of our clothing? What effect has the development of the fashion system after the industrial revolution (democratization / globalization) had? The exciting thing is that this mainly updates the phenomenon of the regional costumes as a Dutch fashion heritage and may give it a new contemporary meaning.

 

The second episode is all about Marken's regional dress. Formerly an island, Marken was known to flood a few times a year, leading it's inhabitants to work on highly detailed forms of embroidery in their daily wear. Clothing pieces from Marken are far different from the rest of the Dutch National Costumes, making the inhabitants of Marken boldly unique and fiercely independent.

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Daarin ga ik als onderzoeker via de streekdrachten kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoop ik een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom ga ik verschillende experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

Het onderliggende doel van de documentaire-reeks is vragen die men de laatste tijd over mode begint op te werpen te onderzoeken. Vragen zoals; Wat is mode? Welke betekenis geven wij aan kleding? Welk effect heeft de ontwikkeling van het modesysteem na de industriële revolutie (democratisering / globalisering) hierop gehad? Het spannende is dat dit hoofdzakelijk het fenomeen streekdracht als Nederlands mode-erfgoed actualiseert en mogelijk nieuwe betekenis geeft.

 

De tweede aflevering staat geheel in het teken van de dracht uit Marken. Het voormalige eiland stond erom bekend een paar keer per jaar te overstromen, wat ertoe leidde dat de bewoners enorm gedetailleerde vormen van borduurwerk in hun kleding verwerkte. De Marker streekdracht verschilt het meest van alle andere klederdrachten in Nederland, wat de uniekheid van de Markers onderstreept en onafhankelijk maakt.

DESIGN YOURSELF!

Marken Inspired Embroidery

 

Because I like the corsets of Marken’s regional dress so much, I made myself a jacket with Marken inspired embroidery. Develop your own skills and enhance your clothing with these simple to learn techniques.

 

Omdat ik de rijglijfjes uit de Marker klederdracht zo geweldig vind, maakte ik voor mezelf een jasje geïnspireerd op het originele borduurwerk. Ontwikkel je kundigheid en verrijk je kleren met deze simpel te leren technieken.

 

VIEW MORE DESIGN YOURSELF VIDEOS

REGIONAL DRESS OF MARKEN EXPLAINED

 

Because Marken's regional dress requires a vastly detailed  description, the documentary   only explains it's women's dress. This video gives you an idea of how the men and children's dress was been built up. All the different pieces of clothing are described in detail in the book "The Dutch National Costumes", Theodoor Molkenboer's book from 1917. The book is released in the public domain and can be downloaded here (in Dutch):

 

Omdat de streekdracht van Marken een enorm uitgebreidde en gedetailleerde beschrijving vereist, wordt in de documentaire alleen de dracht van de vrouw behandeld. Deze video geeft je ook een beeld van hoe de dracht van de mannen en kinderen is opgebouwd. Alle verschillende kledingstukken en hoe men zich aankleedt wordt uitvoerig omschreven in het boek "De Nederlandsche Nationale Klederdrachten", het boek van Theodoor Molkenboer uit 1917. Het boek is vrijgegeven in het publiek domein en hier te downloaden:

 

SOPHIE HOLTERMAN'S ILLUSTRATIONS!

 

Sophie Holterman is a fashion- and graphic designer, who designs what she prefers to call ‘wearables’ instead of fashion. Our documentary is accompanied by her illustrations of the Marken costume dress. You can download her illustrations to color and re-design Marken's dress to fit your own taste.

 

VIEW WEBSITE

Sophie Holterman is een mode- en grafisch ontwerpster die "wearables" ontwerpt in plaats van mode. Onze documentaire wordt ondersteund door haar illustraties van de Marker streekdracht. Download en kleur haar illustraties om het een ontwerp van je eigen smaak te geven.

 

VIEW WEBSITE

CAN THE REGIONAL DRESS OF MARKEN BE SEXY?

Bonus video

 

This fragment, which wasn't seen in the documentary, we get an answer to the question; "can Marken's costume dress be seen as sexy?". The video finds support by mediapartner Modemuze: the platform that connects a growing amount of Dutch fashion and costume collections and present them as a source of inspiration for fashion lovers, professionals and fashionistas.

 

In dit fragment, dat we niet zagen in de documentaire, krijgen we antwoord op de vraag; "kan de klederdracht van Marken ook sexy zijn?". Deze video wordt ondersteund door mediapartner Modemuze;  hét platform voor mode en kostuumerfgoed in Nederland, ter inspiratie, ontdekking en verdieping. Op dit online platform zijn de mode- en kostuumcollecties van verschillende Nederlandse musea online te vinden.

 

DISCOVER MODEMUZE

HOW TO BUILD A LIFE AROUND MARKEN EMBROIDERY?

Podcast

 

Listen to this podcast about the work of Margreet Beemsterboer and Marcella van Oost, in which they talk about their motivation behind their detailed research withing Marken's magnificent embroidery. The podcast is presented with Crafts Council Netherlands, the platform about contemporary craft.

 

Luister hier naar een fragment over het werk van Margreet Beemsterboer en Marcella van Oost. Ze vertellen over de motivatie achter het uitvoerig onderzoek naar het handwerk in de Marker streekdracht. Gepresenteerd op het podcast kanaal van Crafts Council Nederland, het platform voor het hedendaagse ambacht.

 

DISCOVER CRAFTS COUNCIL NEDERLAND

DONATE TO HELP CREATE COMMUNITY DRESSING!

 

Community Dressing is een documentaire serie die gepubliceerd wordt door FRAGMENTS. Het wordt nooit een succes zonder jouw hulp. Dit is een crowdfunded project om kennis te verspreiden over de Nationale Nederlandse klederdrachten en om die kennis niet verloren te laten gaan. Om alles er uit te halen wat er in zit hebben we een productiebudget nodig, waarvoor je hier een donatie kunt maken. Liever fysieke steun bieden? We zijn ook op zoek naar illustrators en animators, vertalers, schrijvers en experts!

Community Dressing is a documentary series published by FRAGMENTS. This is a crowdfunded project to help spread knowledge about the Dutch National Costumes and prevent that knowledge from disappearing. We cannot thrive without your help, and we're in need of a production budget to which the crowd can donate to! Cannot offer financial help? We are also looking for excellent illustrators and animators, filmcrew and editors, translators and writers.

ABOUT DONATIONS TO THIS PROJECT

>

75%

7520,-

of €10.000-

86

donations

Community Dressing

EP.1 - NOORD BRABANT

published APR 2017

In this first episode I went back to my roots, on a quest for the regional costume of Noord Brabant (Southern Netherlands) from the era of the year 1900. Curious how the traditional women's dress of Brabant looked like? With contributions of Gerard Rooijakkers and Ans van den Bosch, we find out what make the women of Brabant so special.

In de eerste aflevering ging ik terug naar mijn roots en onderzocht de modedracht van Noord Brabant van omstreeks het jaar 1900. Ben je benieuwd hoe de Brabantse vrouw er vroeger uit zag? In deze aflevering in bijdragen van o.a. Gerard Rooijakkers en Ans van den Bosch wat de Brabantse vrouw zo bijzonder maakt.

Ans van den Bosch - van Dillen

Restaurateur Brabantse poffer hats

 

For 47 years, Ans van den Bosch developed and rediscovered techniques to ensure her antique collection of traditional hats from Noord Brabant would be preserved into the future.  Up to this day she has been pioneering Brabants' traditions and until her collection has been adopted in 2007, she's been a restaurateur. Her collection is permanently on display at Museum Vekemans in Boxtel. Watch this clip, a recording of her workplace in the 1980's.

 

Ruim 47 jaar herontdekte  en bewaakte Ans van den Bosch technieken om zeker te zijn dat haar antieke collectie Noord Brabantse mutsen bewaard konden blijven tot ver in de toekomst. Nog altijd is zij een bewaakster van de Brabantse tradities en tot haar collectie in 2007 werd overgenomen was ze restaurateur. Haar collectie is nu permanent te bezichtigen in het Museum Vekemans in Boxtel. Bekijk dit clipje uit de jaren 80 waarin ze geinterviewd wordt op haar werkplek.

NOORD-BRABANT'S REGIONAL DRESS EXPLAINED

 

In the first episode of the 'Community Dressing' documentary series, I went back to my roots on a qVuest for the regional costume of Noord Brabant (Southern Netherlands) from the era of the year 1900. Curious how the traditional women's dress of Brabant looked like? This short clip explains what the regional dress of would look like.

 

In de eerste aflevering van de "Community Dressing" documentaireserie ging ik terug naar mijn roots en onderzocht de modedracht van Noord Brabant van omstreeks het jaar 1900. Ben je benieuwd hoe de Brabantse vrouw er vroeger uit zag? Dit korte clipje legt je uit waaruit de streekdracht van Brabant bestaat.

 

Illustratie / Animation: Rob Velker VLKRO

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2017