LISETTE ROS

published NOV 2015

Performance artist Lisette Ros lives and works in Amsterdam. Propagating her self anew everyday, Lisette is a gabber chick one day and an Arabian dream the next. In her performances, she confronts her viewer with everyday conventions, by analysing sitting on a chair or falling asleep.

 

Growing up in Het Gooi, young Lisette was troubled with conformity and short-sightedness around her. Having an troubled home life at some time made her familiar with putting up a mask. After learning how she was perceived, she began breaking down a wall of superficiality and now uses her process towards vulnerability in her art. Embracing silence, observing and analysing society helps her find the knowledge that a form of true self lies within.

 

lisette ros' website

Performance kunstenaar Lisette Ros woont en werkt in Amsterdam. De ene dag een gabberchick, de volgende dag een Arabische schone, elke dag propageert Lisette haar uiterlijk anders. Haar performances confronteren de kijker met dagelijkse conventies door te analyseren hoe ze zit op een stoel of hoe ze in slaap valt.

 

Opgroeien in Het Gooi deed Lisette al jong kennis maken met conformisme en kortzichtigheid. Een veelbewogen thuissituatie maakte haar vertrouwd met het opzetten van een masker. Toen ze hoorde hoe ze werd gezien brak ze met het pantser van oppervlakkigheid en gebruikt het proces naar kwetsbaarheid in haar kunst. Stilte omarmen, observeren en het analyseren van de maatschappij hielp haar om haar diepste zelf te leren kennen.

 

lisette ros' website

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2022